Xiinxala Labsii Bulchiinsaa fi Too’annoo Meeshaa Waraanaa Lakk. 1177/2012 - Firearm Administration and Control Proclamation

1410 Downloads

Xiinxala Labsii Bulchiinsaa fi Too’annoo Meeshaa Waraanaa Lakk. 1177/2012 - kwt 22(3) 3)-Meeshaa Waraanaa Heddummina Qabu qabach qabachuu ilaalchisee raawwii keewwaticha irratti taasifame.(Eliyaas Kaasaati in)

File Name: Xiinxala_Labsii_Bulchiinsaa_fi_To'annoo_meeshaa_waraanaa_Lakk_11772012.pdf
Category: Criminal Law
File Size: 962.14 KB
Hits: 4220 Hits
Download: 1410 times
Created Date: 08-30-2021