በሌላ ሰው ይዞታ ላይ ቤት የሰራ ሰው መብት - አንዳንድ ነጥቦች 

ሲፈጠር የአንድ ቤተሰብ የነበረው መሬት ቤተሰቡ በቢሊዮን ሲራባ አንድ ኢንች አልጨመረም። በመንኮራኩር ሰማይ ቢታሰስ በሮኬት ጠፈር ቢሰነጠቅ በምድር ላይ እንዳለው ያለ መሬት እስካሁን አልተገኘም። በምድር ያለው መሬትም በተለያዩ ምክንያቶች ጠቀሜታው እየቀነሰ፣ ለምነቱ እየጠፋና እየጠበበ ይገኛል። መሬት...

አካለመጠን ባልደረሱ ወጣት የወንጀል ሕግ ተላላፊዎች ላይ የኢትዮጵያ የሕግ ማዕቀፍ - የወንጀለኛ መቅጫ ሥነ ሥርዓትና የወንጀል ሕጉን መነሻ በማድረግ

በ1995 የወጣው የኢፌዲሪ ህገ-መንግስት ለተጠረጠሩና ለተከሰሱ ሰዎች በርካታ የሕግ ጥበቃዎችን ያደርጋል። እነዚህ ጥበቃዎች በዋናነት በሕግ ፊት በእኩል...

በደርግ ዘመን አዋጅ ቁጥር 47/67 ተግባራዊ በሆነበት ወቅት ያላግባብ የተወረሱ የግለሰብ ቤቶች አሁን ላይ ለግለሰቦቹ ወይም ለሕጋዊ ወራሾቻቸው ሊመለሱ የሚችሉበት የሕግ አግባብን በተመለከተ ከሰበር ውሳኔዎች ጋር ተገናዝቦ የቀረበ

የንጉሣዊ ሥርዓት መውደቁን ተከትሎ ወደ መንግሥታዊ ሥልጣን የመጣው ጊዜያዊ ወታደራዊ አስተዳደር ደርግ የከተማ ቦታና ትርፍ ቤት የመንግሥት ንብረት ለማድረግ በሚል አዋጅ ቁጥር...

ከውርስ ኃብት ክፍፍል ጋር የተያያዙ አንዳንድ ነጥቦች ከፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ሰበር ሰሚ ችሎት ከሰጣቸው ውሰኔዎች ጋር በማገናዘብ የቀረበ

የሟች የውርስ ኃብት ተጣርቶ ከተዘጋ በኋላ የውርስ ኃብት ባለቤትነት ወደ ሟች ወራሾች ይተላለፋል፡፡ በመሆኑም ውርስ ከተዘጋ በኋላ ወራሾች መሀከል ክፍያ...

ጠበቃ በጋብቻ ፍቺ ሂደት ስለሚኖረው የሙያ ወሰን እና የሰበር ተቃርኖ

ጋብቻ በሁሉም ባህሎችና ሃይማኖቶች ትልቅ ክብር እና ልዩ ቦታ የሚሰጠው የሃገር ምሶሶ የሆነ የቤተሰብ ተቋም የሚፈጥ ሕጋዊ ኩነት ነው፡፡ በመሆኑም ፀንቶ እንዲቆይ በመንግስት እና በህብረተሰቡ ጥበቃ ይደረግለታል፡፡ መንግስት ጋብቻ ሲመሰረት፣ በጋብቻ ውስጥ እና ሲፈርስ ግንኙነቱ የሚመራበትን ሥነ ስርዓት...

የከተማ መሬት ሕግ በአዲስ አበባ - ክፍል አንድ - የሚል የሕግ መጽሐፌን በማሳተም ለአንባቢያን አቅርቢያለሁ

በመዲናችን የመሬት ሕግ ላይ ትኩረት ያደረገውና ”የከተማ መሬት ሕግ በአዲስ አበባ” የሚል አርዕስት ያለው መጽሐፍ ስለ መሬት ሕግ ጠቅላላ ጽንሰ ሃሳባዊ ጉዳዮችን ጨምሮ ስለ እስከዛሬው የአገራችን የመሬት ስሪት ሁኔታ፣ ከዚሁ ጋር...

Latest Laws

Latest Laws

In this section, we provide the latest laws including proclamation, regulation, and directive. 

The translation and publication of the Federal Administrative Procedure Proclamation was done by the Ethiopian Lawyers Association in partnership with USAID’s Feteh (Justice) Activity in Ethiopia as part of their efforts to build on the capacity of civil society organizations that are involved in governance and judicial reform efforts. Special thanks goes to the Ethiopian Lawyers Association. 

The translation and publication of the Federal Administrative Procedure Proclamation was done by the Ethiopian Lawyers Association in partnership with USAID’s Feteh (Justice) Activity in Ethiopia as part of their efforts to build on the capacity of civil society organizations that are involved in governance and judicial reform efforts. Special thanks goes to the Ethiopian Lawyers Association. 

The translation and publication of the Federal Administrative Procedure Proclamation was done by the Ethiopian Lawyers Association in partnership with USAID’s Feteh (Justice) Activity in Ethiopia as part of their efforts to build on the capacity of civil society organizations that are involved in governance and judicial reform efforts. Special thanks goes to the Ethiopian Lawyers Association. 

The translation and publication of the Federal Administrative Procedure Proclamation was done by the Ethiopian Lawyers Association in partnership with USAID’s Feteh (Justice) Activity in Ethiopia as part of their efforts to build on the capacity of civil society organizations that are involved in governance and judicial reform efforts. Special thanks goes to the Ethiopian Lawyers Association. 

The translation and publication of the Federal Administrative Procedure Proclamation was done by the Ethiopian Lawyers Association in partnership with USAID’s Feteh (Justice) Activity in Ethiopia as part of their efforts to build on the capacity of civil society organizations that are involved in governance and judicial reform efforts. Special thanks goes to the Ethiopian Lawyers Association. 

The translation and publication of the Federal Administrative Procedure Proclamation was done by the Ethiopian Lawyers Association in partnership with USAID’s Feteh (Justice) Activity in Ethiopia as part of their efforts to build on the capacity of civil society organizations that are involved in governance and judicial reform efforts. Special thanks goes to the Ethiopian Lawyers Association. 

Members of parliament have ratified the Commercial Code on March 2021, marking the first time in over six decades that the Code has seen any major revisions. Revised after 62 years, the new Code allows for the legal recognition of holding companies and single-member companies, as well as allowing virtual shareholder meetings. The new Code also introduces a variety of insolvency procedures in addition to bankruptcy, including preventive restructuring proceedings and simplified reorganization proceedings. It also incorporates new clauses that provide protection for minority shareholders on corporate transparency and disclosure, improved rights, and more stringent stipulations of responsibilities on the part of corporate boards. The changes made are expected to improve the ease of doing business in the country.

You can download the official version of this code (English Version) here. 

WHEREAS, it is necessary to ensure better protection of users of advocacy service;  provision of high quality and well-organized advocacy service; and raising the professional standard of advocacy service is necessary to promote rule of law and the right of access to justice; 

WHEREAS, it is necessary to establish a system that is designed to advance the public interest and prevalence of justice; a joint administration that balances the respective roles of the government and practitioners in order to ensure advocacy services provided with professional independence;

WHEREAS, it is necessary to lay down a system that directs and governs law firms which provide uninterrupted and institutionally guaranteed advocacy service to users of advocacy service;

WHEREAS, it is necessary to establish a system whereby advocates undergo continuing professional training intended to keep them well informed of the latest developments in the form of new laws, legal concepts, and relevant local and international practices;

WHEREAS, it is necessary to establish a system whereby advocates can, individually as well as through their own associations, ensure their rights and interests are respected, and advance their knowledge, expertise and professional standards;

WHEREAS, it is necessary to establish a mechanism by which complaints arising out of the administration of advocacy services are fairly entertained;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby Proclaimed as follows:

WHEREAS, the establishment of Alternative Dispute Resolution and Conciliation helps to complement the right to justice and, in particular, contribute to the resolution of investment and commercial related disputes and to the development of the sector;

WHEREAS, arbitration and conciliation help in rendering efficient decision by reducing the cost of the contracting parties, protecting confidentiality, allowing the participation of experts and the use of simple procedure which provides freedom to contracting parties;

WHEREAS, it is necessary to provide for a general framework for the identification of arbitrable cases, management of arbitration proceedings and execution of decision by taking into account the objective condition prevailing in the country;

WHEREAS, the Proclamation helps in implementing international treaties acceded and ratified by Ethiopia;

WHEREAS, it has become necessary to amend the laws in force by taking into account the international practices and principles related to arbitration and conciliation;

NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55(1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

Proclamation No. 1234-2013 - Federal Courts Proclamation
 6217 Downloads
 1.45 MB
 09-20-2021

WHEREAS, in the Federal Democratic Republic of Ethiopia Constitution, judicial power is vested in both the Federal and the Regional courts;

WHEREAS, the Constitution stipulates that everyone has a right to bring justiciable matter to obtain a decision or judgment from, a court of law; irreplaceable;

WHEREAS, it is necessary to establish a system in which Federal Courts play an inimitable role in enforcing the rules of law and, protection of human and democratic rights;

WHEREAS, it is necessary to ensure that Federal Courts do provide effective, efficient, accountable and predictable service in accordance with judicial independence mentioned in the provision of the Constitution;

WHEREAS, establishing a legislative framework under which courts would have full autonomy to manage their own budget, recruit and assign their non-judicial personnel, and administer themselves is essential for a strong judiciary;

WHEREAS, the frequent amendment of the Federal Courts Proclamation No. 25/1996 makes inconvenience to work and necessary of having an amended Proclamation;

NOW THEREFORE, in accordance to the Article 55 Sub-Article (1) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows.

 

New Labour Proclamation - Proclamation No. 1156/2019
 10888 Downloads
 2.56 MB
 09-02-2021

WHEREAS, it has been found necessary to lay down a working system that guarantees the rights of workers and employers to freely establish their respective associations and to engage, through their duly authorized representatives, in social dialogue and collective bargaining, as well as to draw up procedures for the expeditious settlement of labor disputes, which arise between them;


WHEREAS, there is a need to create a favorable environment for investment and achievement of national economic goals without scarifying fundamental workplace rights by laying down well-considered labour administration; and determine the duties and responsibilities of governmental organs entrusted with the power to monitor labor conditions; occupational health and safety; and environmental protection together with bilateral and tripartite social dialogue mechanisms, political, economic and social policies of the Country;


WHEREAS it has been found necessary to reformulate the existing labour law with a view to attaining the aforementioned objectives and in accordance with the and in conformity with the international conventions and other legal commitments to which Ethiopia is a party;


NOW, THEREFORE, in accordance with Article 55 (1) and (3) of the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia, it is hereby proclaimed as follows:

Members of parliament have ratified the Commercial Code on March 2021, marking the first time in over six decades that the Code has seen any major revisions. Revised after 62 years, the new Code allows for the legal recognition of holding companies and single-member companies, as well as allowing virtual shareholder meetings. The new Code also introduces a variety of insolvency procedures in addition to bankruptcy, including preventive restructuring proceedings and simplified reorganization proceedings. It also incorporates new clauses that provide protection for minority shareholders on corporate transparency and disclosure, improved rights, and more stringent stipulations of responsibilities on the part of corporate boards. The changes made are expected to improve the ease of doing business in the country.

You can download the official version of this code (Amharic Version) here.