Latest blog posts

ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም የተጠየቀበት የእነ አቶ መላኩ ፈንታ የክስ ይነሳልን አቤቱታ ከሕገ መንግሥታዊ ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም አያስፈልገውም ተባለ። 

ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት አዲሱን የጉሙሩክ አዋጅ 859/2006 አንቀጽ 182 በመጥቀስ ክስ ይነሳልን ወይም ይቋረጥልን በማለት አቤቱታ ያቀረቡት አቶ መላኩ ፈንታ እና አቶ ገብረዋህድ ወልደጊዮርጊስን ጨምሮ 8 ግለሰቦችና 5 ኩባንያዎች ናቸው።

ለአቤቱታቸው መነሻ የሆናቸው በዚህ በተሻሻለው የጉሙሩክ አዋጅ ከጉሙሩክ ማጭበርበርና ከቀረጥ ነጻ መብት ያለአግባብ መጠቀም የሚሉ ወንጀሎች በአስተዳደራዊ ውሳኔ እና በገንዘብ መቀጮ ይታለፉ የሚል ነው።

በዚሁ አዋጅ አንቀጽ 182 አዲሱ አዋጅ ከጸናበት ቀን በፊት የተጀመሩ ጉዳዮች በነበረው ሕግ መሠረት ፍጻሜ ያገኛሉ ሲልየሕገ መንግሥቱ አንቀጽ 22 ንዑስ ቁጥር 2 ደግሞ ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የወጣ ሕግ ለተከሳሹ ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከድርጊቱ በኋላ የወጣው ሕግ ተፈጻሚነት ይኖረዋል ይላል።

የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 15 የወንጀል ችሎትም አዋጁ ከሕገ መንግሥቱ ጋር ተቃርኖ አለው በማለት ነበር ለሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ወደ ፌዴሬሽን ምክር ቤት የላከው።

በዚህም መሠረት የሕገ መንግሥታዊ አጣሪ ጉዳዮች ጉባኤ ሐምሌ 17 ቀን 2007 . ጉባኤ ተቀምጦ የቀረበውን የፍርድ ቤት ትዕዛዝ መርምሮአዋጁ በዋነኝነት መተርጎም ያለበት ከአዋጁ አጠቃላይ ዓላማ አንጻር ነው የሚለውን ዋነኛ ማጠንጠኛ አድርጎታል።

ጉባኤው አዋጁ ጠንካራ የሕግ ማስከበሪያ ሥርዓት ዘረጋ እንጅ በቀድሞው ሕግ ለተቀጡ ወይም ለተከሰሱ ሰዎች ይጠቅማል ወይም አይጠቅምም የሚለውን መነሻ አላደረገም የሚለውንም ተመልክቷል።

በአዋጅ ቁጥር 859/2006 የመሸጋገሪያ ድንጋጌ ውስጥ የተቀመጠው ጉዳይ በግልጽጎችን ተፈጻሚነት በመጠበቅ በአዋጁ መግቢያ ላይ የተቀመጠውንላማ ለማሳካት ሕግ አውጭው ታሳቢ ያደረገውና ቀደም ሲል የተጀመሩ ክሶች ባሉበት እንዲቀጥሉ በግልጽ ለማስቀመጥ ነው ሲል ጉባኤው አትቷል።

ሕገ መንግሥቱ በአንቀጽ 22 ንዑስ ቁጥር 2 ድርጊቱ ከተፈጸመ በኋላ የወጣው ሕግ ለተከሳሽ ወይም ለተቀጣው ግለሰብ ጠቃሚ ሆኖ ከተገኘ ከድርጊቱ በኋላ የወጣው ሕግ ተፈጻሚነት ይኖረዋል በማለት ነው የደነገገው።

አዲሱ አዋጅ ተከሳሾች እንዳይጠቀሙ ያላደረገ በመሆኑ አዋጁ ከሕገ መንግሥቱ ጋር አይቃረንም ሲልም ነው ጉባኤው ያመለከተው።

የፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ጉዳዩ ሕገ መንግሥታዊ ትርጉም ያስፈልገዋል በማለት የላከውን ብይን፤ ጉባኤው በአብላጫ ድምጽ የሕጉ አጠቃላይ ትርጉም መነሻ የሚያደርገው የአዋጁን አጠቃላይ ዓላማ በመሆኑ ጉዳዩ የሕገ መንግሥት ትርጉም አያስፈልገውም ብሏል።

ችሎቱ ዛሬ ከጉባኤው የተላከውን ውሳኔ በንባብ ካሰማ በኋላ ብይን ለመስጠት ለነሐሴ 13 ቀን 2007 . ተለዋጭ ቀጠሮ ይዟል።

ከዚህም ሌላ በመዝገቡ የተካተቱት ዶክተር ፍቅሩ ማህሩ ጉዳዩ ተነጥሎ ይታይልኝ በማለት ያቀረቡት አቤቱታ እልባት በማጣቱ ቅሬታቸውን አቅርበዋል።

በተመሳሳይም ኬኬ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር በጠበቃው አማካኝነት ቅሬታ አቅርቧል፤ ፍርድ ቤቱም በዳኛ መጓደል ምክንያት አቤቱታ አቅራቢዎቹ ምላሽ ማጣታቸውን ጠቅሶ በቅርቡ ዳኛ ሲሟላ አቤቱታቸው ምላሽ ያገኛል በማለት መልስ ሰጥቷል።

አቢሲኒያ ሎው ይህንን በሚመለከት ቀጣይ የሕግ ትንታኔ ይዞ የሚቀርብ ሲሆን በዚህ ጉዳይ አስተያየት ወይም ጽሑፍ አለኝ የምትሉ በThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ብትልኩልን ደስተኞች ነን፡፡ 


Editors Pick

Comparative Law Blog
In a business world, business persons boldly strive to get the patronage or custom of consumers to survive and amassed the hefty of benefit in the market. As the business environment exposed to stiff ...
8821 hits
Taxation Blog
  As the saying goes “Nothing is certain in life except death and tax.” It’s hardly possible to skip the verges of taxation in life. From the giants in wall street to anyone who has the purchasing abi...
1863 hits
Others
የሳይበር ክልል ሲባል የኮምፒውተር ፕሮግራሞች፣ ዳታዎች፣ የኮምፒውተርና የቴሌኮምንኬሽን ግንኙነት፣ የኮምፒውተር ስርአትና በአጠቃላይ እነዚህ መሰረተ ልማት ዝርጋታ፣ እንዲሁም ተጠቃሚዎችን የሚያካትት ክልል ነው በማለት በአጭሩ መግለጽ ይቻላል፡፡ ታዲያ ይህ ክልል የሀገሮች የፖለቲካ ይሁን የመልክአ-ምድር አቀማመጥ የማይገ...
7478 hits
Succession Law Blog
  መግቢያ የሰው ልጅ ወደዚች ምድር ከመጣበት /ከተወለደበት/ እለት አንስቶ እስከ ሕይወቱ ፍፃሜ ድረስ በዚች ምድር ላይ የሚኖረው ለተወሰነ ጊዜ ነው፡፡ የሰው ልጅ በዚች ምድር ላይ ዘላለማዊ አይደለም፡፡ ለያንዳንዱ ሰው በፈጣሪው የተጠው የምድር ቆይታ ጊዜ አለው፡፡ ይህ የምድር ላይ ቆይታው በአይቀሪው ሞት ይጠናቀቃል፡...
56555 hits

Top Blog Posts

Taxation Blog
  በዚህ ጽሑፍ ስለ ግብር ስወራ ምንነት፣ በተለያዩ የግብር ዓይነቶች ሥር የግብር ስወራ ስለሚያቋቋሙ ድርጊቶች፣ ለግብር ስወራ መነሻ ሊሆኑ ስለሚችሉ ምክንያቶች እንዲሁም የመከላከያ መንገዶቹ ለመዳሰስ እሞክራለሁ፡፡ ይህንን ጽሑፍ ለመጻፍ መነሻ የሆነኝ የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት የጉምሩክና ታክስ ወንጀል ችሎት...
About the Law Blog
  መግቢያ የአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ቀደም ሲል አውጥቶት የነበረውና የተከራየን ሰው ማስወጣት (በርግጥ ደንቡ ይህን ድርጊት አልከለከለም) እና የኪራይ ዋጋን መጨመር ለማገድ የወጣውን የደንብ ቁጥር 122/13 ማራዘሙን በድጋሜ አስታዉቋል፡፡ ይህ ደንብ የቤት አከራዮች ያከራዬት ቤት ላይ ዋጋ እንዳንይጨምሩ ...
Taxation Blog
It is perplexing for me, as a tax lawyer having worked for close to 10 years on Ethiopian tax laws, to see how the investment and finance community in Ethiopia is not worrying enough about the tax on ...
Succession Law Blog
መግቢያ ማንኛውም ሰው አንድ የፍርድ ውሰኔ ሊያገኝ የሚገባ ጉዳይ ያለው እንደሆነ ጉዳዩን ለማየት በሕግ ሥልጣን ለተሰጠው አካል ሊያቀርብ ሚችልበት የጊዜ ገደብ በልዩ ልዩ የሕግ ድንጋጌዎች ላይ ተመልክቶ ይገኛል፡፡ ይህን መሰል የጊዜ ገደብ በሕግ አጠራር ይርጋ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ትርጓሜውም በሕግ በተቀመጠው የጊዜ ገደ...