Latest blog posts

የፌደራሉ ከፍተኛ  ፍርድ ቤት 1ኛ ወንጀል ችሎት የአዲስ አበባ  ከተማ አስተዳደር  የመሬት አስተሰዳደር ግንባታ ፈቃድ ባለስልጣን የቀድሞ ስራ አስኪያጅ አቶ ቃሲም ፊጤ ተከሰው የነበረበትን የሙስና ወንጀል መከላከል ሳያስፈልጋቸው በነፃ  እንዲሰናበቱ ወሰነ።

ተከሳሾቹ አቶ ቃሲም ፊጤን ጨምሮ  የሊዝ አሰባሰብ ክትትል ባለሙያ አቶ ገብረየስ ኪዳኔ፣ የመሬት አቅርቦት አፈፃፀም ንዑስ የስራ ሂደት መሪ በቀለ ገብሬ እና በአስተዳደሩ የፍትህ ቢሮ የምርመራና ክስ ኤክስፐርቱ ተስፋዬ ዘመድኩን ናቸው።

የፌደራል ስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን አቃቤ ህግ ተከሳሾች በህገ ወጥ መንገድ በመመሳጠር የተሰጣቸውን ስልጣንና  ሃላፊነት በግልፅ ተግባር ያላአግባብ በግድፈት በመገልገል፣ ለሌላ ሰው ህገ ወጥ የሆነ ጥቅም ለማስገኘት በማሰብ  የሙስና ወንጀል ነበር ክስ መስርቶባቸው የነበረው።

ኢንጂነር ግርማ አፈወርቅ የሚባሉ ግለሰብ በቦሌ ክፈለ ከተማ ወረዳ 3 ክልል የተሰጣቸውን 500 ካሬ ሜትር ቦታ ያለአግባብ ለሌላ አልሚ ተመሳጥረው ባልተገባ መንገድ እንዲተላለፍ አድርገዋል የሚል ነበር ጥቅል ክሱ።

የክሱ ሂደት እስከዛሬ ሲካሄድ ቆይቶ፥ ቀድም ብሎ አቃቤ ህግ ለፌደራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት 1ኛ ወንጀል ችሎት ክሱን ያስረዳልኛል ያላቸውን የሰውና የሰነድ ማስረጃ አቀረቧል።

ፍርድ ቤቱ ተከሳሾቹ ይከላከሉ ወይም አይከላከሉ የሚለውን ለመበየን ዛሬ ይዞ በነበረው ቀጠሮ አቃቤ ህግ ክሱን በማስረጃ ማስረዳት ባለመቻሉ፥  አቶ ቃሲም ፊጤን ፣ አቶ ገብረየስ ኪዳኔንና በቀለ ገብሬን ክሱን መከላከል ሳያስፈልጋቸው በነፃ ይሰናበቱ ብሏል።

ሌላው በክስ መዝገቡ የተካተቱት የአስተዳደሩ ፍትህ ቢሮ የምርመራ ክስ ኤክስፐርቱ አቶ ተስፋዬ ዘመድኩን የተመሰረተባቸው የሙስና ክስ የመንግስትን ስራ በማይመች አኳኋን መምራት በሚል በሌላ አንቀፅ ተሻሽሏል።

ይህ ክስ ደግሞ የዋስትና መብት የሚከለክል ባለሙሆኑ 5 ሺህ ብር በዋስትና አስይዘው መፈታት እንዲችሉ በማለት እንዲከላከሉ ቀጠሮ ቢይዝም፥ ተከሳሹ አቶ ተስፋዬ ዘመድኩን የማቀርበው የመከላከያ ማስረጃ የለኝም፤ ቅጣት ይሰጠኝ በማለቱ ችሎቱ ለዛሬ ሳምንት ቀጠሮ ይዟል።


Editors Pick

Constitutional Law Blog
  መንደርደሪያ የዚህ ጽሑፍ መነሻ የቴዲ አፍሮ የአልበም ምረቃ መከልከል ሲሆን ጽሑፉ ይህን መነሻ በማድረግ በኢትዮጵያ ሕግ መሠረት በማንኛውም ምክንያት መሰብሰብ አድማሱ እስከምን ነው? የሚለውን መሠረታዊ ነጥብ የሚዳስስ ሲሆን የአልበም ምርቃቱን መከልከል ምክንያቶች በተመለከተ ግን ጸሐፊው በሁለቱም ወገኖች በኩል ያለ...
11640 hits
Criminal Law Blog
 ወስላትነት በኢትዮጵያ ሕግ ምን ማለት ነው   በአንድ ወቅት በፌደራሉ መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት በታየ የስርቆት ወንጀል ጉዳይ ተከሳሹ ድርጊቱን መፈፀሙ ተረጋግጦ ጥፋተኛ ከተባለ በኋላ፣ የቅጣት አስተያየቱን እንዲሰጥ የተጠየቀው ዐቃቤ ሕግ ‹‹…ተከሳሽ ድርጊቱን የፈፀመው መጥፎ አመልን በሚያሳይ ሁኔታ በወስላታነት…››...
10993 hits
Legislative Drafting Blog
How many countries have ‘Codes’ as a basic legal source in the world? In how many countries legal systems the term ‘Codification’ exist? Are there common features of codification used as a basis for c...
11206 hits
Intellectual Property and Copy Right Blog
-    ሃይማኖታዊ ይዘት ያላቸው ስራዎች የቅጂ መብት በአዋጁ እንዴት ይታያል? -    ያለ ባለቤቱ ፍቃድ ማሳተም አለመከልከሉ የቅጂ መብትን ሌላ ሰው እንዲጠቀም መፍቀድ ማለት ነው፤ -    በመፅሔት፣ በጋዜጣ እና በመፅሐፍ የወጡ ስራዎች የሚኖራቸው የቅጂ መብት ጥበቃ ይለያያል? -    በአለቃ አያሌው ታምሩ ወራሾችና...
10621 hits

Top Blog Posts

About the Law Blog
  መግቢያ የአዲስ አባባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ ቀደም ሲል አውጥቶት የነበረውና የተከራየን ሰው ማስወጣት (በርግጥ ደንቡ ይህን ድርጊት አልከለከለም) እና የኪራይ ዋጋን መጨመር ለማገድ የወጣውን የደንብ ቁጥር 122/13 ማራዘሙን በድጋሜ አስታዉቋል፡፡ ይህ ደንብ የቤት አከራዮች ያከራዬት ቤት ላይ ዋጋ እንዳንይጨምሩ ...
Taxation Blog
It is perplexing for me, as a tax lawyer having worked for close to 10 years on Ethiopian tax laws, to see how the investment and finance community in Ethiopia is not worrying enough about the tax on ...
Succession Law Blog
መግቢያ ማንኛውም ሰው አንድ የፍርድ ውሰኔ ሊያገኝ የሚገባ ጉዳይ ያለው እንደሆነ ጉዳዩን ለማየት በሕግ ሥልጣን ለተሰጠው አካል ሊያቀርብ ሚችልበት የጊዜ ገደብ በልዩ ልዩ የሕግ ድንጋጌዎች ላይ ተመልክቶ ይገኛል፡፡ ይህን መሰል የጊዜ ገደብ በሕግ አጠራር ይርጋ ተብሎ የሚጠራ ሲሆን ትርጓሜውም በሕግ በተቀመጠው የጊዜ ገደ...
Succession Law Blog
መግቢያ የውርስ ህግ ክፍል በሆነው የፍትሐብሔር ህግ ቁጥር 826 ላይ እንደተመላከተው አንድ ሰው የሞተ አንደሆነ በሞተበት ጊዜ ዋናው መኖሪያው በሆነበት ስፍራ የዚህ የሟች የውርስ ሀብት ይከፈታል፡፡ የሟች ውርስ ሟች በሞተበት ቅጽበት የሚከፈት ቢሆንም የሟች የውርስ ሀብት እስከሚጣራ ድረስ የሟች ንብረት እንደ አንድ የ...