Abyssinia Law - a complete and easy access to Ethiopian Legal Information

Log in Register

Log in

Or sign in with your account on:

Not a member yet? Register
You are here: Home Find Laws Oromia Regional Laws Laws Oromia Regional Laws
Up

Oromia Regional Laws

Abyssinia Law sanadoota seera barattoota seeraa, Abbootii seeraa, Abbootii Alangaa, Abukaattota, ogeessota wiixinee seeraa fi Qo’attoota seeraatiif bilisaan ni dhiyeessa. 

Abyssinia Law seerota Itiyoophiyaa bilisaan weebsaayitii irratti ni gadi-lakkisa. Amma seerota mootummaa naannoo oromiyaa Afaan Oromootiin, Amaariffaatiin fi Ingiliffaatiin kanneen armaan gadii argachuu ni dandeesu. Obbo Abbaba fiixeetiif gargaarsa waan nuu taasisaniif baayeee ni galeteeffanna.

Abyssinia Law is an open source for Ethiopian Lawyers, Students, Lecturers, Judges, Prosecutors, Advocates, Draft person and Researchers. Abyssinia Law is dedicated to make Ethiopian Law freely available online. Now you can find the Laws of Oromia Regional State in Afaan Oromo, Amharic and English languages. Special thanks goes to Abebe fite.